Ázerbájdžánská demokratická republika

od Karabach.cz

21. června 1918 přijala vláda následující usnesení o státní vlajce: 

Za státní vlajku Ázerbájdžánské demokratické republiky uznat vlajku z červené látky s obrazem bílého půlměsíce a bílou osmicípou hvězdou na červeném poli. [1]

Dne  9.11.1918 byla tato vlajka nahrazena vlajkou tříbarevnou, a to s modrým, červeným a zeleným pruhem, přičemž byl zachován bílý půlměsíc i osmicípá hvězda. Podle hlavního ideologa ADR Mameda Emina Rasulzadeha tři barvy státní vlajky „symbolizovaly turkickou národní kulturu, moderní evropskou demokracii a islámskou civilizaci.“

Tato vlajka měla status státní vlajky [5]. Její mírně upravená verze je nyní státní vlajkou Ázerbájdžánské republiky, nástupkyně ADR.

Úvodem 
Po únorové revoluci roku 1917 ázerbájdžánské národní hnutí opouští taktiku polemizování na stránkách tisku ohledně problému národně-kulturního charakteru v Ruské říši a na Kavkazu a vstupuje do politiky. Dominantní postavení mezi ázerbájdžánci v guberniích Baku a Yelizavetpol zaujímá v tomto novém prostředí strana Musavat, která byla založena v roce 1911 a jejímž cílem od samotného založení bylo prosazování sebeurčení ázerbajdžánců.

Koncem října roku 1917 se v Baku konal ustavující kongres strany Musavat, na kterém byl přijat stranický program, jenž mimo jiné zahrnoval následující politické požadavky: 

  1. Státní systém Ruska by měl mít formu federativní demokratické republiky založené na národně-územní autonomii. 
  2. Svoboda slova, svědomí, tisku, sdružování, shromažďování a stávky musejí být zakotveny v ústavě a garantovány státem. 
  3. Všichni občané, bez ohledu na jejich náboženství, národnost, pohlaví a politické přesvědčení jsou si před zákonem rovni. Pasový systém je zrušen. Každý občan má plné právo pohybovat se jak na území svého státu, tak i cestovat mimo hranice tohoto státu, a to bez zvláštního povolení. 
  4. Všichni zaměstnanci a dělníci mají osmihodinový pracovní den.
  5. Všechny pozemky patřící vládě, šlechtě, ale i v soukromém vlastnictví se zdarma rozdělují mezi farmáře. 
  6. Soudy se řídí zákonem a žádný občan již nebude potrestán, pokud soudní orgán nebude mít o tomto právoplatné rozhodnutí. 
  7. Univerzální, bezplatné a povinné základní a vysokoškolské vzdělání.

(Státní archiv Ázerbájdžánské republiky, f.894, Op.1, ed.hr.56, l.5).

Týden po ozbrojeném převratu (Říjnová bolševická revoluce) v Petrohradě 31. října (13. listopadu) 1917 bylo na rozšířeném zasedání Bakuské rady dělníků, rolníků a vojenských poslanců na návrh jejich vůdce Arména Stepana Šaumiana, přes odpor socialistů -revolucionářů a sociálních demokratů – menševiků přijato prohlášení o uznání Bakuské rady svrhovaným místním revolučním zákonodárným orgánem. Hned poté bylo přijato usnesení o uznání vlády Sovětských lidových komisařů (Sovnarkom) Ruské republiky. Štěpán Šaumian byl zvolen předsedou výkonného výboru Bakuské rady.

You may also like

Napsat komentář

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Kliknutím na „Rozumím“ vyjadřujete souhlas. Rozumím