Chronologie Karabaškého konfliktu 1906 -1920

od Karabach.cz

První nepokoje mezí Armény a Ázerbájdžánci

Mrtvý ázerbájdžánec na ulici města Baku – jedna z oběti arménského masakrování ázerbájdžánců 7. října 1918

Po ovládnutí Kavkazu si snažila ruská vláda zajistit dominantní postavení, a to především zvyšováním počtu Arménů na území historicky obývaném ázerbájdžánským obyvatelstvem – včetně Baku, Iravanu (nyní hlavní město Arménie Yerevan), Zangezuru a Karabachu. Tato politika byla zaměřena na prevenci jakéhokoli možného úsilí o nezávislost ze strany Ázerbájdžánců, kteří od roku 1804 žili pod koloniálním útlakem a byli vyháněni ze svých osad, kam bylo následně stěhováno arménské obyvatelstvo.
Na počátku 20. století se Arméni poprvé sami pokusili o násilné vyhnání místního obyvatelstva. V roce 1905 tak došlo k masakrům v Baku, Iravanu, Zangezuru a Karabachu. Toto krveprolití, které začalo v únoru roku 1905 v Baku, pokračovalo až do roku 1906. V důsledku těchto krvavých střetů bylo zabito kolem 50 tisíc Ázerbájdžánců. Jen v Karabachu a Zangezuru bylo vypáleno více než 200 vesnic. Pouze polovina z nich byla obnovena.

V srpnu roku 1905 napadli ozbrojení arménští radikálové ve městě Šuša čtvrti obývané Ázerbájdžánci. Během těchto útoků bylo zabito 100 Ázerbájdžánců a spáleno 20 domů. Druhý útok Arménů v Šuše se uskutečnil v létě roku 1906. Během pětidenních bojů Arméni sice nebyli schopni ovládnout město, ale Šuša utrpěla rozsáhlé škody. Během krvavých událostí let 1905 – 1906 převzali Arméni pod svou kontrolu 100 osad a snížili počet ázerského obyvatelstva v některých lokalitách, včetně Iravanu a Baku.

S nárůstem Balkánské krize ve světě a následným vypuknutím první světové války obrátilo arménské nacionalistické hnutí svoji pozornost na turecké území, což znamenalo relativní snížení napětí na Jižním Kavkazu.

S koncem války role nacionalistických arménských teroristických organizací na Jižním Kavkazu, zejména v Ázerbájdžánu, opět vzrostla. Těžce ozbrojené arménské nacionalistické organizace se zkušenostmi z turecko-ruského bojiště se snažily dokončit vyhnání turkicko-muslimské populace Iravanu, Zangezuru, Karabachu a Nachičevanu. Cílem bylo ukázat světu, že je toto území osídlené Armény. Ruští bolševici v Baku spoléhali především na arménské nacionalisty – Dašnaky (členy nacionalistického hnutí Dašnakcutjun). V listopadu – prosinci 1917 tam byla vytvořena bolševicko-dašnakská unie. Této alianci předsedal S.Šaumian, který byl poslán na Kavkaz jako zvláštní komisař osobně Leninem. Počátkem roku 1917 začali Dašnakové masakrovat turkicko-muslimské populace Baku. Civilní obyvatelstvo, které nemělo žádné těžké zbraně, se jim nemohlo nijak bránit. Velitel amerického kontingentu v Turecku, admirál Mark Bristol, později napsal: „Na základě informací, jež mi sdělil můj důstojník, který sloužil spolu s generálem Dro (přezdívka arménského velitele e), vím, že bombardují nechráněné vesnice, obsazují je, brutálně vraždí obyvatele, kterým se nepodařilo uprchnout, okrádají vesnice, odvádějí stáda a poté vesnice zapalují. To vše systematicky provádějí proto, aby se zbavili muslimů.“

Po bolševické revoluci a abdikaci cara v prosinci roku 1917 byla ruská armáda, která bojovala na Kavkaze proti Turecku, rozpuštěna. Tuto situaci okamžitě využili Arméni a ze svých krajanů, kteří sloužili v ruské armádě, zformovali 3 pěší divize, jednu jezdeckou gardu a několik pluků. Ázerbájdžánci, kteří nebyli odváděni do ruské armády a neměli zkušenost s profesionálním vedením války, byli náhle vystaveni tváří v tvář nejen arménským nacionalistickým teroristickým organizacím, ale také organizované armádě.

Zánik Carského Ruska, nacionalistická Dašnakcucun a její vyhlazovací válka na Kavkazu, příchod bolševiků na Kavkaz

Vyhlazení muslimů ve městě Baku a íránský konzul, stojící nad jejich těly

Pohlednice vydaná v Íránu, perský konzul v Baku M.S. Vezare-Maragai a tajemník velvyslanectví v nějakem z bakuských dvorků po skončení březnových nepokojů roku 1918. Nápis na pohlednici v perštině a francouzštině: „Vyhlazení muslimů ve městě Baku a íránský konzul, stojící nad jejich těly

  1. března 1918 napadly arménské ozbrojené oddíly bolševiků čítající 20 tisíc lidí město Šamacha a začali ho pustošit. V důsledku pogromů, které pokračovaly až do konce tohoto měsíce, byl zabito 12 tisíc Ázerbájdžánců.

Téhož měsíce zahájila desetitisícová arménská armáda útok na Djušun, Vanand, Hanaga, Agry a další vesnice v Nachičevanu. Město Ordubad podlehlo arménským útokům o něco později.

Totéž pokračovalo v Baku, kde bylo v důsledku masových vražd, které se odehrály mezi 30. březnem a 2. dubnem, zabito 18 tisíc obyvatel. V okrese Guba obývaném Ázerbájdžánci a Židy bylo zabito až 3 tisíce obyvatel. Během několika dnů zabily arménské bolševické teroristické organizace v Baku, Šamahě, Gubě, Iravanu, Zangezuru, Nachičevanu, Karabachu a dalších oblastech více než 50 tisíc civilistů.

Na základě těchto událostí se ázerbájdžánská vláda rozhodla vytvořit samostatnou územně-správní jednotku – Karabašské generál guvernérství. Podle vyhlášky přijaté dne 29. ledna 1919 bylo centrem jednotky určeno město Šuša a pod správu generálního guvernérství byly přidány újezdy Šuša, Džavanšir, Džebrail a Zangezur. Generál-guvernérem se stal Chosrov bek Sultanov, který musel zajistit obranu proti arménským útokům. Tento úkol Chosrov bek Sultanov splnil a porazil Armény v několika směrech. Ve výsledku tak nepřítel ustoupil.

V květnu 1918 vyhlásili Ázerbájdžánci, Gruzínci a Arméni svoji nezávislost. Ázerbájdžán byl prvním nezávislým demokratickým státem, ve kterém většina obyvatel vyznávala islám, na světě. Spolu s objevením své nezávislosti byl však tento stát nucen odrážet nekonečné územní nároky Arménů. Arméni vyhlásili svoji samostatnost v Tbilisi (Gruzie), pro vytvoření nezávislého státu ale neměli žádné území nebo politický střed. Pod tlakem stran Trojdohody – Británie, USA a Francie – které tlačily na umístění arménského státu na Jižním Kavkaze, byla Ázerbájdžánská demokratická republika donucena k ústupkům. Podle rozhodnutí ázerbájdžánské národní rady (parlamentu) ze dne 29. května 1918 bylo město Iravan s okolními oblastmi postoupeno pro vznik arménského státu. Turecko dalo svůj souhlas k vytvoření arménského státu na tomto území, které bylo tvořeno 9 000 km2 a populací 324 tisíc osob.

V srpnu roku 1919 byla vláda Arménie pod tlakem západních států nucena uznat spáchání vražd. Oficiálním prohlášením arménská vláda potvrdila, že v průběhu roku 1918 bylo v důsledku trestné činnosti gangů pod vedením velitelů Andronika, Manoukiana, Sahakiana a Kačaznuni zabito na území Kavkazu 400 tisíc Ázerbájdžánců, 120 tisíc Gruzínců, 15 tisíc Kurdů a 22 tisíc Lezginů. Tímto prohlášením na sebe Arménie vzala také povinnost potrestat pachatele těchto trestných činů.

Drastamat Kanayan „Generál Dro“ na koni

Když na pařížské mírové konferenci ve Versailles 11.1.1920 byly definovány nové mapy světa a byla přiznána nezávislost Ázerbájdžánské demokratické republiky, její teritorium zahrnovalo – Karabach, Nachičevan a Zangezur. Západní hranice Ázerbájdžánu procházela přes jezero Geycha (nyní jezero Sevan v Arménii).

Avšak již za několik let rozšířili Arméni svoje území na úkor Ázerbájdžánu až o 30 000 km2. V letech 1918-1920 bylo z území dnešní Arménie násilně deportováno 565 tisíc Ázerbájdžánců. Podle údajů z roku 1922 zůstalo na tomto území pouze 10 tisíc Ázerbájdžánců. Proces, který začal v roce 1828, skončil až v roce 1920, a to vyhoštěním místního obyvatelstva – 738 turkicko-muslimských obcí na území dnešní Arménie.

Drastamat Kanayan „Generál Dro“ – arménský terorista a vojenský zločinec. V roce 1905, provedl pumový atentat a zabil guvernéra Baku – gruzina Nakašidze. Po tom, utekl z Kavkazu do Íránu a nasledně do Turecka kde se zapojil do pašování zbraní pro nelegalní arménské oddíly. Koncem první svetové války se vratil na Kavkaz a pokračoval, jíž jako velitel v etnických čistkach ázerbájdžánců.

You may also like

Napsat komentář

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Kliknutím na „Rozumím“ vyjadřujete souhlas. Rozumím