Listina – opis panství Ibrahim Chalila Chána (knížete) Karabašského sestavěna roku 1798

od Karabach.cz

Nabízíme Vám zajímavý dokument – úpis č. 4 ze sbírky Ústavu rukopisů Akademie věd Ázerbájdžánské SSR který byl sestaven Ibrahim Chalil Chánem jako důkaz jeho vlastnictví obcí a majetku, zahrad, ornic, mlýnů v Chačenském magalu Karabašského Chánatu.

Důvodem k sepsaní tohoto úpisu byla skutečnost že hodně statků a majetků chána bylo zničeno a vypleněno během vojenských expedic perského šáha Ágá Muhammad Chána Kádžáru do Karabachu. Proto, Ibrahim Chalil Chán apeloval na 18 majetných představitelů Karabašského chánatu – jak Ázerbájdžánci tak i Armény – s naléhavou žádosti aby potvrdili jeho vlastnictví těchto zpustošených vesnic a statků, které Ibrahim Chalil Chán buď zdědil a nebo získal za hotovost.

Listina (úpis ev. č. 4) se nachází ve fondu Institutu Manuskriptů Akademii Věd Ázerbájdžánu

Překlad

Ve jménu Alláha (majitele) nejlepšíh jmén!

Ať prodlouží Bůh bohatství a moc soucitného Ibragima Chalil Chána, syna nyní přibývajícího v nebeském ráji Panah Ali Chána Džavanšira Sarydžally. Po šlechticích důstojných, starostech (kendhuda) a poddaných (raiyya) Karabašské země se vyžaduje svědectví , údaje a zprávy o tom, že v této zemi během bitev a bratrovražedné války, učiněné (šáhem) Kádžárem byly zničeny a zpustošeny nacházející v souladu se zákonem v mým vlastnictví velkostatky – zahrady, oranici, mlýny a vesnici, a všechny dokumenty potvrzující tohle zmizely. Obyvatele této zemi by neměli skrývat že vědí o mém dědictví. A u udělat to kvůli tomu že jak je řečeno: „Alláh nepřivede do zahuby ctnostných“ (Korán, IX, 120).

Abychom mohly obnovit úpisy zmizelé, jako potvrzení mají na okraji této listiny doložit své jmény a pečeti.

Mír těm, kteří sledují ctnostnou cestou

Rabi al-Avval 1213 (13. VIII-A. IX 1798).

[Ja], Mohamed Tahir Nachčivani na základě těhto svědectví potvrzuji tento dokument (pečeť)

Následující velkostatky a vesnice jsou dědictvím Chána a jeho rodiny:

Goču-kend, Ballydža, Alichan kend, Gaja-baš, Badarat, Sarykešiš, Daš-bulag, Chalis, Hyzyrystan, Bahtiyar, Baka, Jen-kidža, Kešiškend, Džolfur, Chánabad, Afadžur, Vakvan, Horasulu, Hadžiteke, Chamrach, Demirči kend, Dovšanly, Čorchan, Modagiz, Kyzylgaya, Damgaly, Kelavek, Bally-gaya.

Následující statky a vesnice byly následně koupeny za hotovost:
Gardamči, Mamnak, Dašbaš, Sejidbek, Šalva, Šah Mansur.

Svědek Chodža Merkil Gardamči, svědek Chodža Baba Atlasly, svědek Ogan Kešiš Atlasly, svědek Chadži Fajjáz, svědek Chodula Marcus, svědek Boguz Kovcha Gardamči, svědek Chadži Chudaverdi, svědek Ágá Nadir Husajn, svědek Mašhadi Husajni, svědek Ágá Džilovchán, svědek Ágá Paša, svědek Chadži Imamkulu, svědek Israfil-bej syn Mikajilův, svědek Mašhadi Ali-bej syn Chadži Aliho, svědek Chadži Yusuf, svědek, Ali-bej Naib, svědek Mohamed Ali-bej syn Fadlali beje, svědek Husajn-chán syn Mullaha Kazyly

(razítka).

Vesnice označené hvězdičkou se objevují také v „Rozšířeném daňovém rejstříku oblasti Gandža-Karabach“, který sestavili Osmané v roce 1727 (Defter-i eyaleti Gönse-Qarabağ İstanbul, Başbakanlıq Arşivi, č.903).

You may also like

Napsat komentář

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Kliknutím na „Rozumím“ vyjadřujete souhlas. Rozumím