Kurekčajská smlouva mezi chánem Karabachu a Ruskou říši o přechodu chánatu pod vládu Ruska od 14. května 1805

od Karabach.cz

Vzhledem k významu a věcné hodnotě Kurukčajské smlouvy z roku 1805 (svým názvem vděčí řece Kurekčaj na břehu které byla podepsána) rozhodli jsme se zveřejnit původní rukopis v ruštině s nasledným překladem do češtiny. Tento dokument je k vidění v Centrálním Státním Historickém Archivu Ázerbájdžánské republiky (f. 130, op. 1, 14, ll . 245 do 248) a k tomu ještě dodáváme i tištěnou verzi, která byla vydána hlavním archivem ruské správy Kavkazu v roce 1868 v Tbilisi, Gruzie ve sbírce „Listiny Kavkazské archaeographické komise“, v. 2 (s. 705).

Myslíme si, že zveřejněním tohoto dokumentu předejdeme mnohým křivdám a klamům šířením ledakterýma falzifikátory a kvazi historiky.

Překlad do češtiny:

Předmluva traktátu

Ve jménu Boha všemohoucího

My, tzn. Ibrahim Chán (red. kníže) Šušinský a Karabašský a vše-ruských sil generál-ot.-infanterii, kavkazské inspekce pěchoty, inspektor a tak dále. kniže Pavel Cicianov s plným zmocněním a moci danou mi JCV* milostivým mým velikým VC ** Alexandrem Pavlovičem, s Boži pomoci pojednali o vstupu Ibrahima Knížeti Šušinského a Karabašského se vši jeho rodinou, potomci a panstvím ve věčné poddanství Říše Ruské a nyní šťastně panujícího velikého VC Alexandra Pavloviče a Jeho vysoké nástupci, uzavřeli, usnesli a podepsali následující články:

Článek první

Já, Ibrahim Chán Šušinský a Karabašský, jménem svým, svých dědiců a nástupců slavnostně se zříkám veškerého vazalství nebo případného jiného titulu, od jakékoliv závislosti na Persie nebo jiné velmoci a tímto prohlašují před celým světem, že neuznávám nad sebou a dědici moje jiné samoděržaví než nejvyšší moc JCV Všeruského velikého VC a Jeho vysoké dědici a nástupci na císařský trůn Všeruského Císařství, slibují tomu trůnu věrnost čemu jsem jako věrný sluha přísahám podle zvyku na svátém Koránu.

Článek druhý

JCV, přijav od jeho výsosti takový upřímný slib, opětovně slibuje a garantuje svým Císařském slovem za sebe a své nástupci, že milosrdenství a peče jeho výsostí Ibrahimu Knížeti Šušinskému a Karabašskému a jeho nástupcům, jako věrným poddaným svým, nikdy nebude odebráno, čemu jako důkaz JV dává Císařskou záruku svou na zanechaní celosti panství jeho výsosti a jeho nástupců.

Článek třetí

V odměnu upřímnost, s tím, co je vysoká. Ibrahim Khan z Shusha a Karabachu uznává nejvyšší a jedinou moc All-ruského císaře nad sebou a jeho následovníky, se shodli, že výše uvedené Khan, po jeho nejstarší syn a tak dále, ale potomstenno nejstarší kmen, vstupující na Khanate se dostat přes hlavní manažer Gruzie na Imperial Khanate potvrzení o investituru, který spočívá v prohlášení, státní pečeť schválen po přijetí nového Khan, by se zasadit slavnostní přísahu věrnosti občanství Ruské říše a uznání nejvyšší a jedinou moc All-ruský císař nad sebe a své nástupce. Formulář stejný slib je připojen tímto pojednání v pořádku a nyní vlastní Ibrahim Khan z Shusha a Karabachu vystupoval tohoto obřadu za přítomnosti hlavního Manager-ing Gruzie a nařídí sovsrshayushsgo, generál-z-inf. kniha. Tsitsianov.

Označení čtvrtý

Já, Ibrahim Khan, Shusha a Karabachu, a důkaz, že mé úmysly a odůvodnění mého nástupce a věrnost All-ruské říše a uznání nejvyšší a pouze držitelé hračky orgán vsepresvetsleyshih impéria jsou křehký, slibuji, bez předchozího souhlasu glapnoupravlyayuschego Gruzie nemá vztahy se sousedními vládci, a když přijdou z nebo poslal emisary za dopis, že je důležité vstoupit do zaslat vedoucímu guvernéra a zeptat se ho vyřešit, ale stejně důležité informovat a poradit se zvláštním, pobývají legálně jménem glavnoupraplyayushego těžkopádný přede mnou.

Označení pátý

EI v „přijímá prospěch uznání nejvyšší a jedinou autoritou přes jeho majetek Ibrahim Hupa Čištění Shinsky a Karabachu, slibuje, že jméno svého nástupce a jeho: 1) lidé z těchto podílů číst jako skutečné-jejich předmětů, aniž by rozlišoval mnoho obývají obrovská ruská říše. 2) High. Ibrahim Khan a jeho dědicové a potomci z domu, aby bezperemenno pa Shusha Khanate. 3) Výkon vnitřní správy konjugátu, sud a trest, stejně jako příjmy z vlastnictví, aby mu vysoká. plně jeho vůli. 4) Osoba, doprovod mu vysoká. a jeho domov, stejně jako všichni jeho vlastní-ních, aby v Shusha pevnosti All-ruských vojáků s 500 děly, s jejich ředitelství a vyšších důstojníků, a Kde je větší obranné hlavní dozorce Gruzie povinni být, v závislosti na okolnostech a potřeby posílit družstvo, které a vojenské ruku k obraně své vlastní vysoké. Ty All-ruské říše vlastnictví.

Označení šestý

Já, Ibrahim hap Shusha a Karabachu, jako projev mé věrné horlivost bude: 1) PA poprvé, a v důsledku toho stanovené lhůtě na výše uvedené požadované síly počtu pšenice a prosa obilí, za rozumnou cenu, která byla schválena glavnoupraplyayushim, pro jejich přepravy z Elisavetpolya je obtížné nebo zcela nemožné, aby byla uznána, jak by měla. 2) výše, přiřadit vojska do pevnosti Šuša do domova Jost, volba hlavy této smlouvy, a poskytnout jim potřebný počet palivového dříví. 3) Vstup do pevnosti Šuša do Elisavetpolya udělat pohodlný a způsob, jak sjednat cestovní arbami schopný. 4) Bodo rád, vláda se postará silnici vedoucí od pevnosti Šuša Dževad, budete muset pabotnikov mě za cenu určí vláda.

Označení sedmý

HIH jako znamení vyaschschego laskavost a milosrdenství na E. High. Ibrahim Khan Shushiiskomu Karabachu a milostivě mu poskytnout nástupce jeho banner se znakem ruské Říše, který dolzhenstvust zůstat s ním a za ním, když vlastnící značku Khanate Khan a orgány, nejvyšší propůjčený na add-on vlastnictví, s kým válka, kdyby jen to vzalo, nikdo kromě Khan nemohl odejít.

Označení osmý

I Ibrahim Khan Shusha a Karabachu, s největší radostí HIH používat svůj běžný příjem, se zavazují učinit hold pokladnice HIH, který se nachází v Tbilisi, na 8,000 zlatých ročně, přičemž by měly ve 2 čase , tzn. Dne 1. února jednu polovinu, a další l-září, počínaje příspěvkem prvního pololetí, tzn. 4,000 zlatých, se schválením tohoto pojednání HIH, a kromě asijské tradice znamenala pro mě, kromě přísahu věrnosti, slib tohoto nařízení, aby starší syn můj Mamed-Hasanagu druhý syn Shukur-Ullah pro kontinuální pobyt v Tbilisi.

Článek devátý

JCV z jeho osobní milostí vše milostivě přiznává, na vydržování přebývajícího v Tbilisi jako zálohu věrnosti vnukovi jeho výsosti 10 stříbrných rublu ruskou minci na den.

Článek desátý

Tato smlouva je udělána na neomezenou dobu, a nesmí byt ohrožena změnami od nynějška navždy.

Článek jedenactý

Přijetí HIH v v těchto pojednání Imperial Jeho charta schválena pečeť státu, které mají být dodány, a 6 měsíců ode dne podpisu této nebo více pravděpodobný, a pokud je to možné.

V autentickém ČEHOŽ připojili níže podepsaní podepsali těchto článků a připojili své pečeti v táboře okolí Yelisavetpol, na s. Kurak, a léto od R. X. *** 1805 e (z Mohammed, stejný počet z 1220), měsíc květen (Safar) 14-tého dne.

Záznamy shromážděné Kavkazský Archeographic kommisieyu. Svazek II. Tiflis, 1868,. 705.


  • JCV – Jeho císařské veličenstvo.

** VC – vladař císař.

*** R. X. – Vánoce.

You may also like

Napsat komentář

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Kliknutím na „Rozumím“ vyjadřujete souhlas. Rozumím