Usnesení č. 874 Bezpečnostního Výboru OSN od 14.10.1993

od Karabach.cz

Usnesení 874 (1993)

Přijato Bezpečnostní Radou na 3292té schůzi 14. října 1993

Bezpečnostní Rada,

Potvrzuje usnesení 822(1993) z 30. dubna 1993 a 853 (1993) z 29. července 1993, a připomíná prohlášení přednesené Prezidentem Rady, jménem Rady, 18.srpna 1993 (S/26326),

Zvažuje dopis ze dne 1.října 1993 od Předsedy Konference o Bezpečnosti a spolupráci v Evropě (CSCE) Minská konference o regionu Náhorního Karabachu adresovaný Prezidentovi Bezpečnostní Rady (S/26326)

Vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračováním konfliktu v a kolem Náhorního Karabachu Ázerbájdžánské republiky, a napětí mezi Arménskou republikou a Ázerbájdžánskou republikou, které může ohrozit mír a bezpečnost v regionu,

Bere na vědomí zasedání na vysoké úrovni, které se uskutečnilo v Moskvě 8.října 1993 a vyjadřuje naději, že přispěje ke zlepšení situace a mírového urovnání konfliktu,

Potvrzuje suverenitu a územní integritu Ázerbájdžánské republiky a všech dalších Států v regionu,

Dále potvrzuje, neporušitelnost mezinárodních hranic a nepřípustnost použití síly k získání teritoria,

Znovu vyjadřuje hluboké znepokojení nad lidským utrpením, které způsobil konflikt a vážnou humanitární krizi v regionu, a především vyjadřuje hluboké znepokojení ve vystěhování velkého množství civilistů v Ázerbájdžánské republice,

1.Vyzýváme zainteresované strany, aby uskutečnily efektivní a stálé zastavení palby, jako výsledek přímého zásahu provedeného s pomocí vlády Ruské federace podpořené CSCE Minsk Group,

 1. Znovu zdůrazňuje svou plnou podporu mírovému procesu sledovanému v rámci CSCE a neúnavnému úsilí CSCE Minsk Group,
 2. Vítá a doporučuje stranám „Přijatý rozpis důležitý kroků k realizaci usnesení 822 (1993) a 853 (1993) Bezpečnostní Rady“ stanovené 28. září 1993 na setkání CSCE Minsk Group a předložených zainteresovaným stranám předsedou skupiny s plnou podporou dalších devíti členů skupiny, a vyzývá strany k jejich přijetí,
 3. Vyjadřuje přesvědčení, že všechny další otázky, vyplynuvší z konfliktu, jež nejsou přímo adresovány v „Přijatém rozpisu“ by měly být rychle řešeny mírovými jednáními v kontextu CSCE Minsk procesu,
 4. Vyzývá k okamžité realizaci recipročních a naléhavých kroků podle „Přijatého rozpisu“ CSCE Minsk Group, včetně stažení vojenských sil z nyní okupovaných území a odstranění všech překážek na komunikacích a přepravy,
 5. Dále vyzývá k brzkému svolání CSCE Minsk Konference z důvodu přiblížení se diplomatickému řešení konfliktu, jak je stanoveno v rozpisu, v souladu s mandátem z 24. března 1992 CSCE Rady ministrů,
 6. Požaduje, aby Generální tajemník příznivě reagoval na výzvu poslat zástupce k účasti na konferenci CSCE Minsk a poskytnout veškerou možnou pomoc pro věcná jednání, která budou následovat zahájení Konference,
 7. Podporuje sledování mise rozpracované CSCE,
 8. Vyzývá všechny strany, aby se zdržely všeho porušování mezinárodního humanitárního práva a obnovily svou výzvu z usnesení 822(1993) a 853 (1993) pro nerušený přístup mezinárodních humanitárních sil do všech míst postižených konfliktem,
 9. Naléhá na všechny Státy v regionu, aby se zdržely všech nepřátelských akcí a veškerého zasahování nebo intervence, které by mohly vést k rozšíření konfliktu a podlomení míru a bezpečnosti v regionu,
 10. Požaduje, aby Generální tajemník a příslušné mezinárodní organizace poskytly okamžitou humanitární pomoc zasažené civilní populaci a pomohly utečencům a vystěhovalcům k bezpečnému a důstojnému návratu domů,
 11. Dále požaduje, aby Generální tajemník a úřadující předseda z CSCE a předseda CSCE Minsk Konference pokračovali v hlášení Radě, ohledně vývoje Minského procesu a všech aspektů situace na zemi, a současné i budoucí spolupráce mezi CSCE a Organizací spojených národů v tomto ohledu,
 12. Rozhodla se nadále zůstat v této záležitosti angažovaná
UNSC_Resolution_874

You may also like

Napsat komentář

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Kliknutím na „Rozumím“ vyjadřujete souhlas. Rozumím