Usnesení č. 884 Bezpečnostního Výboru OSN od 12.11.1993

od Karabach.cz

Usnesení 884 (1993)

Přijato Bezpečnostní Radou na 3313té· schůzi· 12. listopadu 1993

Bezpečnostní rada,

Potvrzuje usnesení 822 (1993) z 30.dubna 1993, 853 (1993) z 29. července 1993 a 874 (1993) z 14. října 1993,

Potvrzuje plnou podporu mírovému procesu sledovanému v rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (CSCE) a neúnavné úsilí CSCE Minsk Group,

Bere na vědomí dopis ze dne 9.listopadu 1993 od úřadující předseda z Minské konference o Náhorním Karabachu adresovaný prezidentovi bezpečnostní rady a jejich závěry (S/26718 přílohy),

Vyjadřuje vážné znepokojení nad pokračováním konfliktu v a kolem regionu Náhorního Karabachu v Ázerbájdžánské republice a napětí mezi Arménskou republikou a Ázerbájdžánskou republikou, který může ohrozit mír a bezpečnost v regionu,

Sleduje s obavami zvyšování ozbrojeného nepřátelství jakožto následek porušení zastavení palby a nadměrného použití síly jako odpověď na toto porušení, především okupace distriktu Zangelan a města Goradiz v Ázerbájdžánu,

Potvrzuje suverenitu a teritoriální integritu Ázerbájdžánské republiky a všech dalších Států v regionu,

Dále potvrzuje neporušitelnost mezinárodních hranic a nepřípustnost použití síly k získání území,

Vyjadřuje hluboké znepokojení nad posledním vysídlením velkého množství civilistů a nutnost humanitární pohotovosti v distriktu Zangelan a městě Goradiz a na Ázerbájdžánské jižní hranici,

  1. Odsuzuje nedávné nedodržení zastavení palby dojednané mezi stranami, které vedlo k pokračování války a především odsuzuje okupaci distriktu Zangelan a města Goradiz, útoky na civilisty a bombardování teritoria Ázerbájdžánské republiky,
  2. Vyzývá Arménskou vládu, aby použití svého vlivu k dodržování usnesení 822 (1993), 853 (1993) a 874( 1993) Arméni z oblasti Náhorního Karabachu Ázerbájdžánské republiky, a k ubezpečení, že zúčastněným silám nejsou poskytovány prostředky k šíření jejich další vojenské kampaně,
  3. Vítá Prohlášení devíti členů CSCE Minsk Group (S/26718)z 4.listopadu 1993 a schvaluje návrhy zde obsažené, k jednostrannému prohlášení zastavení palby,
  4. Požaduje po zainteresovaných stranách okamžité ukončení ozbrojených konfliktů a nepřátelských akcí, jednostranné stažení okupačních sil z distriktu Zangelan a města Goradiz a stažení okupačních sil z ostatních nově okupovaných území Ázerbájdžánské republiky v souladu s „Regulovaným harmonogramem nutných kroků k realizaci usnesení 822(1993) Bezpečnostní rady a 853(1993)“ (S/26522, přílohy) jako příloha shromáždění CSCE Minsk Group ve Vídni od 2. do 8. listopadu 1993,
  5. Důrazně naléhá na zainteresované strany, ihned pokračovat a provést efektivní a permanentní ujednání zastavení palby jako důsledek přímých kontaktů podniknutých pomocí Vlády Ruské federace v podpoře CSCE Minsk Group. Pokračovat v hledání diplomatického řešení konfliktu v rámci kontextu procesu CSCE Minsk a „Přijatého harmonogramu“, ve znění pozdějších předpisů CSCE Minsk Group na setkání ve Vídni od 2 do 8. Listopadu 1993,
  6. Opětovně naléhá na všechny Státy v regionu, aby se zdržely všech ozbrojených akcí a všech zásahů nebo intervencí, které by mohly vést k rozšíření konfliktu a podkopat mír a bezpečnost v regionu,
  7. Požaduje, aby Generální tajemník a relevantní mezinárodních agentury poskytly okamžitou humanitární pomoc zasaženému civilnímu obyvatelstvu, včetně distriktu Zangelan a města Goradiz a jižní hranice Ázerbájdžánu, a pomáhat utečencům a vystěhovalcům k návratu do jejich domovů bezpečně a důstojně,
  8. Opakuje svůj požadavek, aby Generální tajemník, úřadující předseda CSCE a předseda konference CSCE Minsk pokračovali v hlášení vývoje Minsk procesu Radě a všech aspektů situace v terénu, především realizace příslušných usnesení, a s ohledem na současnou i budoucí spolupráci mezi CSCE a Organizaci spojených národů v tomto ohledu,
  9. Rozhodla se nadále zůstat v této záležitosti angažovaná.
UNSC_Resolution_884

You may also like

Napsat komentář

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Kliknutím na „Rozumím“ vyjadřujete souhlas. Rozumím